Praktijk Sinnige levert communicatie trainingen en gaat zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens.

Wie verwerkt de gegevens?
Madelon Sinnige, eigenaar van Praktijk Sinnige, KvK 69577439, 06-24452778, sinnige@praktijksinnige.nl

Waarvoor verwerk ik uw persoonsgegevens?
Ik verwerk de minimaal benodigde persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen aanbieden en de betaling af te handelen.

Welke gegevens verwerk ik?
Ik verwerk voor de trainingen de minimaal benodigde persoonsgegevens die deelnemers of opdrachtgevers verstrekken, zoals naam, emailadres, telefoonnummer.

Recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot Praktijk Sinnige: 06-24452778 of via sinnige@praktijksinnige.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Praktijk Sinnige deelt gegevens uitsluitend met toestemming van betrokkene(n) en uitsluitend met andere direct betrokkenen, zoals een co-trainer. Ik verkoop geen gegevens aan derden.

Duur van de opslag
Praktijk Sinnige bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarduur van de gegevens is maximaal twee jaar.

Cookies
Praktijk Sinnige gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Overige rechten
Praktijk Sinnige neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op: 06-24452778 of via sinnige@praktijksinnige.nl