In 2012 was ik op Leiden Centraal station in gesprek met een collega. Hij stelde vragen en herhaalde een aantal van de woorden uit mijn antwoorden. In de drukte van treinen, omroepberichten en langssnellende mensen voelde ik de rust om mijn aandacht op mezelf te richten en mijn situatie te verkennen. Ik voelde me gehoord en merkte dat ik als vanzelf antwoorden formuleerde die me nieuwe inzichten gaven. ‘Hoe doe je dat?’ vroeg ik hem. ‘Clean Language’, antwoordde hij.

Clean Language is in de eerste plaats een attitude in de interactie met een ander. Je bent je bewust van het verschil tussen jouw werkelijkheid en die van de ander en houdt eigen aannames en (voor)oordelen uit het gesprek. Clean Language biedt de structuur en vragen om dit te doen. Daarnaast erken je de ander door kernwoorden uit de antwoorden te herhalen.

Tijdens een kennismakingsworkshop Clean Language leer je om als facilitator de structuur en de basisvragen van Clean Language te gebruiken. Je merkt het effect van aanname-vrij communiceren en merkt op hoe dit verschilt van de manier waarop we over het algemeen contact maken. 

Meer weten over de voordelen van Clean Language voor jou als coach, facilitator of begeleider? Zie het artikel Clean Language: taal van aandacht voor verandering en groei op Boom coaching of luister naar de podcast Clean Language.

Contact:      
E: sinnige@praktijksinnige.nl
T: 06 2445 2778