Contact en communicatie

Gehoord worden in wat je wilt delen.
Gestimuleerd en gesteund worden om je eigen taal te geven aan je eigen ervaring.
Echt luisteren naar een ander, zonder eigen aannames of (voor-)oordelen in het gesprek te brengen.
Met Clean Language wordt dit vanzelfsprekend.

Ik verzorg trainingen Clean Language, zowel online als op locatie. Clean Language biedt een structuur en vragen, die aannames en (voor)oordelen van de facilitator uit het gesprek filteren. Zo krijgt de ander de ruimte om de eigen ervaring, belevingswereld en eigen unieke betekenisgeving te onderzoeken en, indien gewenst, te transformeren.

Trainingen onder meer verzorgd voor: 

  • Gemeente Den Haag
  • Vanuit autisme bekeken (pilot Levensloopbegeleiding in opdracht van het ministerie van VWS)
  • Hogeschool Leiden 

Contact:   
E: sinnige@praktijksinnige.nl
T: 06 2445 2778 

Meer informatie:
Clean Language Nederland